Perşembe, 17 Haziran 2021 10:33

Biden-Putin Zirvesi ve Sonuçları

Cenevre’deki Biden-Putin Zirvesinde, Büyükelçilerin Karşılıklı Olarak Görevlerine Dönmesi Konusunda Mutabakata Varılmış Olması, Temasların Ve Diyaloğun Artırılması Açısından Büyük Önem Arz Ediyor.

 

16 Haziran 2021 tarihinde Cenevre önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Seçimlerden hemen sonra “ABD’nin geri dönüşünü” ilan eden Joe Biden ile SSCB’nin yıkılışının jeopolitik bir felaket olduğunu düşünen Vladimir Putin tarafsız bir bölgede bir araya geldiler. Görüşmenin Cenevre’de olmasının sembolik anlamı da var: 1985’te Sovyet lider Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan da burada bir araya gelmiş ve yalnızca ikili münasebetler açısından değil tüm dünya için büyük önem arz eden bir anlaşmanın temelini atmışlardı.

Doğu Bloku da SSCB de çoktandır tarih sahnesinden çekilmiş olmasına ve Soğuk Savaş sona ermesine rağmen bu görüşme 1985 yılındaki Gorbaçov-Reagan görüşmesi kadar önemli. Zira iki ülke arasındaki ilişkiler de Soğuk Savaş dönemindeki kadar kötü durumda. Bunun sebebi ABD’nin tek kutuplu dünya düzenini savunması ve tüm dünyada liderliğe oynaması; Rusya’nın ise özellikle 2000’li yıllardan itibaren daha aktif bir dış politika izleyerek bu yaklaşıma karşı çıkması. Bu yaklaşımlar çerçevesinde taraflar Kafkasya’dan Orta Doğu’ya birçok bölgede ve enerjiden askerî teknolojilere birçok alanda Soğuk Savaş’ı aratmayan bir mücadele veriyorlar. Varşova Paktı’nın ortadan kalkmasına rağmen; NATO’nun varlığının da SSCB’nin yıkılmasına rağmen Moskova’nın eski SSCB coğrafyasını hâlâ kendi etki alanı olarak görmesinin de bu mücadelede etkisi büyük. Tüm bunlardan dolayı görüşme öncesinde iki liderin bir araya gelmesi dahi “bir başarı” ve “önemli adım” olarak nitelendirildi. Kaldı ki görüşme beklenenden çok daha iyi geçti ve her iki lider de faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Diplomasi kanalları açılıyor

Peki, iki lider hangi konuları ele aldılar ve gerek görüşme sırasında gerekse de sonrasında yaptıkları basın açıklamalarında hangi konulara değindiler? Taraflar ilk olarak büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda mutabakata vardılar. Bilindiği gibi Biden’ın iktidara gelmesinden sonra Rusya’nın ABD’deki seçimlere müdahalesi gerekçesiyle elçiliklerdeki personel sayısı minimuma indirilmiş, Biden’ın Putin’le ilgili sert açıklamalarından sonra ise büyükelçiler karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Bu husus sporcuların dahi vize almalarını zorlaştırmış, münasebetler suçlamalardan ibaret karşılıklı açıklamalarla sınırlı kalmıştı. Büyükelçilerin yeniden görevlerine dönüyor olması, temasların ve diyaloğun artırılması açısından büyük önem arz ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, son zamanlarda büyükelçiliklerde iyice azalan diplomat sayısında da çok yakında artış olacak.

Yine görüşmede hiçbir konu uzun ve ayrıntılı bir şekilde ele alınamadıysa da bölgesel sorunlarla ilgili tarafların kendi görüşlerini bildirmesi, diyalog yürütebilecekleri alanların tespiti açısından önemli. Örneğin Biden, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunduklarını, Ukrayna’nın doğusundaki sorunların Minsk protokolü çerçevesinde görüşülmesi gerektiğini belirtti. Gerek bu açıklama gerekse de önceki gün Ukrayna’nın NATO üyesi olması için bazı şartları yerine getirmesi gerektiğinin vurgulanması, Moskova’yı memnun etmiş olmalı. Kaldı ki Rusya-ABD ve genel olarak Rusya-Batı ilişkilerindeki sorunların temelinde Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki gelişmeler ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru yayılması hususları yatıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme öncesi “Batı ne yardım ediyor ne de herhangi bir plan sunuyor” şeklindeki açıklaması da aslında ABD’nin bu yaklaşımına olan bir sitemdi.

İki ülke liderlerinin değindikleri diğer sorunların başında İran ile Afganistan geliyor. Taraflar İran’ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi konusunda görüşmeler yapmayı kararlaştırdı ve Biden, Putin’in Afganistan’da güvenliğin sağlanması konusunda yardım etme sözü verdiğini belirtti. Tüm bu meseleler ikili münasebetlerdeki diğer konular gibi kurulması kararlaştırılan stratejik istikrar konusundaki diyalog çerçevesinde görüşüleceğe benziyor. Söz konusu diyalog teklifi Rusya tarafından daha Nisan ayında yapılmıştı.

Görüşmede değinilen ve ileride diyalog çerçevesinde görüşülmeye devam edilecek konulardan biri de Arktik bölgesindeki Rus askerî varlığının artıyor olması. ABD’li yetkililerin konuyla ilgili kaygılarına Rus lider, Rusların bölgede SSCB’den itibaren etkili olduğunu, Moskova’nın bölgede nükleer denizaltı bulundurduğunu, burada tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Putin’e göre Arktik bölgesi, Rusya ile ABD arasında rekabet değil, işbirliği alanı olmalı. Putin’in bu teklifine karşın Biden da siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması teklifinde bulundu. Dolayısıyla artık bu konu da karşılıklı suçlamaların ötesine geçilerek iki ülke yetkilileri tarafından masaya yatırılacak.

“Kırmızı çizgiler”

Putin-Biden görüşmesinin en önemli sonucu da aslında yukarıda belirtilen konular çerçevesinde münasebetlerde bir yol haritasının çizilmiş olması. Öyle görünüyor ki taraflar ilk etapta sınırlı da olsa işbirliği geliştirebilecekleri konular üzerinde durdular. Her iki liderin yaptıkları açıklamalar da bunu doğrular mahiyette. Nitekim Vladimir Putin dünyadaki istikrardan Rusya ile ABD’nin sorumlu olduğunu, iki ülkenin çözemeyeceği hiçbir meselenin olmadığını, Rusya’nın ABD ve Batı ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu da belirtirken, Joe Biden da Rusya ile münasebetlerin istikrarlı ve tahmin edilebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer taraftan görüşmede ülkelerin “kırmızı çizgileri” üzerinde de duruldu. Bunları aynı zamanda kendi siyasetlerinin gerekçeleri ve karşı tarafı sıkıştırmak için kullanılan konular olarak addetmek de mümkün. Biden, insan hakları üzerinde durduğu gibi hapiste bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın öldürülmesinin Rusya açısından yıkıcı neticelerinin olacağını dile getirdi. Putin ise Rusya’nın birçok siyasetini NATO’nun genişlemesine ve Rusya sınırında tatbikat yapmasına bağlıyor. Bu iki konunun, her iki tarafın dış politikasının da önemli boyutunu oluşturmasından dolayı daha uzun yıllar gündeme gelmeye devam edeceğini söylemek gerekiyor.

Görüşmeyle ilgili soru işareti yaratan bir diğer mesele de Joe Biden’ın daha birkaç ay öncesinde Putin’le ilgili sert suçlamalarda bulunmasına rağmen iki liderin bir araya gelmeye karar vermesidir. Bu kapsamda her iki tarafı da bir nevi geri adım atmaya iten sebep neydi? Vladimir Putin, Biden’ın açıklanmasından sonra tekrar telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, Biden’ın yaptığı açıklamaya açıklık getirdiğini ve bunun üzerine kendisine görüşme teklifinde bulunduğunu belirtti. Tüm bunlar gerçekleşmiş olmakla birlikte tarafları bu görüşmeyi gerçekleştirmeye iten asıl sebepler, uluslararası arenadaki gelişmeler ve dengelerdir. Rusya son 5-6 yıldır başta ABD olmak üzere Batı’nın çok yönlü yaptırımıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da ekonomik olarak büyük kayıplara neden oluyor. Aynı zamanda bu gerginlik, Rusya’yı diğer alanlarda da çok yoruyor. AB, Rusya ile sıkıntılı ilişkilerden kendisi de zarar gördüğünden dolayı Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara son vermek istese de bu kararı tek başına alamıyor. Dolayısıyla bu görüşmenin gerçekleşmesini Rusya kadar başta Almanya olmak üzere (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de istediğini söylemek gerekiyor.

Biden’ın AB liderleriyle yaptığı görüşmelerde Rusya konusunun gündeme geldiği bilinmekle birlikte Rusya’ya karşı biraz daha yumuşak bir siyaset izlenmesi ve Rusya’nın tamamen dışlanmaması gerektiğine dair bir kararın da alınmış olması muhtemel. Kaldı ki Rusya, AB’nin askerî ve enerji güvenliğinde de önemli rol oynayan bir ülke. Nitekim Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşasının tüm sorunlara ve anlaşmazlıklara rağmen tamamlanmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor.

Görüşmenin gerçekleşmesinde ve küçük de olsa sonuçların alınmasında şüphesiz Çin faktörünün de etkisi var. Bugüne kadar Rusya ile Çin, çok yönlü işbirliği geliştirdikleri gibi, Orta Asya’da ABD varlığına karşı da ortak mücadele verdiler. Bu mücadelede başarılı da oldular. Ancak her geçen gün güçlenen Çin, artık başta Orta Asya olmak üzere bölgede Rusya’nın çıkarlarına da tehdit oluşturuyor. Çin’in ekonomik olarak yayılmasına karşılık veremeyen Rusya’nın nüfusunun az olduğu Sibirya bölgesinin Çin’le komşu olması ve bu bölgede Çinli nüfusun gittikçe artması da Rusya’yı gelecekte bekleyen önemli sorunlardan. Her geçen gün güçlenen Çin, Batı için de orta ve uzun vadede Rusya’dan daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler aslında Çin’in dengelenmesi açısından da önem arz ediyor. Bu bağlamda bu görüşme uluslararası dengelerin, hemen olmasa da, yeniden tesisinin başlangıcını oluşturabilir. Nitekim SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesi sonrasında yaptığı değerlendirmede, bu zirvenin sonuçları bakımdan da 1985 yılındaki görüşme kadar önemli olduğunu dile getirdi. Görüşmenin somut sonuçlarının olup olmayacağının anlaşılması için Biden’a göre en az altı aya ihtiyaç var. Şimdilik ise anlaşılan tek bir husus var: Taraflar “nükleer savaşın bir galibinin olamayacağının” farkında olduklarını sergilemiş oldular.

Okunma 139 defa

Diğer Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: 3 Kanser Türü Yakın Gelecekte Yok Olabilir

Dünya Sağlık Örgütü: 3 Kanser Türü Yakın Gelecekte Yok Olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uzmanları Akciğer, Karaciğer Ve Kolon Kanserine Karşı Zaferin Çok Yakın Olduğunu Söylüyor.

Devamını Oku

Necef'te Haşdi Şabi Güçlerine Ait Bir Karargaha Hava Saldırısı Düzenlendi

Necef'te Haşdi Şabi Güçlerine Ait Bir Karargaha Hava Saldırısı Düzenlendi

Haşdi Şabi'ye Bağlı İmam Ali Tugayları, Bir Karargahlarına İnsansız Hava Aracıyla (İHA) Saldırı Düzenlendiğini Açıkladı.

Devamını Oku

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı Desteklemeye Devam Edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'ı Desteklemeye Devam Edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani İle Görüştüğünü, Ülkeyi Desteklemeye Devam Edeceklerini Bildirdi.

Devamını Oku

Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta Başlayacak Umre Ziyaretleri İçin Covid-19 Aşısı O…

Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta Başlayacak Umre Ziyaretleri İçin Covid-19 Aşısı Olma Şartı Getirdi

Yurt Dışından Umre Ziyaretlerinin 10 Ağustos İtibarıyla Başlayacağını ve Ziyaretçilere Covid-19 Aşısı Olma Şartı Getirildiğini Açıklayan Suudi Arabistan'ın, Umre İçin Kota, Yaş, Tarih Sınırı Getirmesi de Bekleniyor.

Devamını Oku

Kerkük’te Hava Sıcaklıkları Nedeniyle Mesai Saatleri Azaltıldı

Kerkük’te Hava Sıcaklıkları Nedeniyle Mesai Saatleri Azaltıldı

Kerkük Yönetimi, Hava Sıcaklıkları Nedeniyle Kentteki Tüm Resmî Kurumlarda Çalışma Saatlerini Azalttığını Duyurdu.

Devamını Oku

Terör Örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge Güçlerine Saldırdı

Terör Örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge Güçlerine Saldırdı

Erbil’de Terör Örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Bağlı Peşmerge Güçlerine Saldırdığı Belirtildi.

Devamını Oku

Irak'ta 18 Ay Sonra En Yüksek Günlük Covid-19 Vaka Sayısı Kaydedildi

Irak'ta 18 Ay Sonra En Yüksek Günlük Covid-19 Vaka Sayısı Kaydedildi

Irak'ta 18 Ay Sonra Bir Günde 12 Bin 180 Yeni Tip Coronavirüs (Covid-19) Vakasıyla, Günlük En Yüksek Vaka Sayısına Ulaşıldığı Belirtildi.

Devamını Oku

Tunus Cumhurbaşkanı Said Bir Ay Süreyle Gece Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said Bir Ay Süreyle Gece Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ülkede Bir Ay Sürecek Gece Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanmasına Karar Verdi.

Devamını Oku

Başbakan Kazımi, ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

Başbakan Kazımi, ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile Beyaz Saray'da Yaptığı Görüşmede, Irak'taki ABD Muharip Güçlerinin Yıl Sonuna Kadar Kalmayacağını Söyledi.

Devamını Oku

Türkmen İş İnsanı Ural Ergeç Covid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Türkmen İş İnsanı Ural Ergeç Covid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Kerkük’ün Tanınmış Ailelerinden Rahmetli Avukat Fahrettin Ergeç’in Oğlu Türkmen İş İnsanı Ural Ergeç Covid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti.

Devamını Oku

ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyondan Peşmergeye Askeri Yardım

ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyondan Peşmergeye Askeri Yardım

ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Bağlı Peşmerge Güçlerine Askeri Araç Yardımında Bulundu.

Devamını Oku

Irak’ta 1 Ekim'den İtibaren Aşı Olmayanlar Yurt Dışına Seyahat Edemeyecek

Irak’ta 1 Ekim'den İtibaren Aşı Olmayanlar Yurt Dışına Seyahat Edemeyecek

Ülkede Coronavirüs Vakalarının Artması Üzerine Sivil Havacılık Kurumu Coronavirüs Aşısı Olmayanların Yurtdışına Seyahat Etmelerine İzin Verilmeyeceğini Duyurdu.

Devamını Oku

ABD'de Son Bir Haftada Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 430'dan Fazla Kişi Öldü

ABD'de Son Bir Haftada Düzenlenen Silahlı Saldırılarda 430'dan Fazla Kişi Öldü

ABD'de Silahlı Şiddet Verilerini Toplayan Silahlı Şiddet Arşivine Göre, Geçen Hafta Ülke Genelinde 915'ten Fazla Silahlı Saldırı Meydana Geldi. Söz Konusu Saldırılarda 430'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti.

Devamını Oku

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya Yeni Büyükelçi Atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya Yeni Büyükelçi Atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi Olarak Görevlendirdi.

Devamını Oku

ABD Taliban İle Mücadelede Afgan Birliklerine Hava Desteğini Sürdürecek

ABD Taliban İle Mücadelede Afgan Birliklerine Hava Desteğini Sürdürecek

ABD, Saldırılarını Artıran Taliban'a Karşı Afgan Güçlerine Gelecek Haftalarda Hava Desteğine Devam Edeceğini Bildirdi.

Devamını Oku

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 1 Ton 760 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 1 Ton 760 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Hollanda'nın Liman Kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan Gelen Bir Gemide, 1 Ton 760 Kilogram Kokain Ele Geçirildiği Bildirildi.

Devamını Oku

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu Barış Sürecinin Canlanması İçin İsrailli Lide…

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu Barış Sürecinin Canlanması İçin İsrailli Liderlerle Görüştüğünü Açıkladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler İle İsrail'i Yeniden Diyalog Masasına Oturtmak İçin İsrail Başbakanı Naftali Bennett Ve Savunma Bakanı Benny Gantz İle Görüştüğünü Açıklayarak, İsrail Basınında Bu Konuda Yer Alan...

Devamını Oku

''Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 Askeri Şehit Eden Teröristlere Karşılık Verildi, 7 …

''Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 Askeri Şehit Eden Teröristlere Karşılık Verildi, 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi''

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 Askeri Şehit Eden Teröristlere Karşılık Verildiğini, Etkili Atışlar Sonucu İlk Belirlemelere Göre 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Bildirdi.

Devamını Oku

İsrail, Gazze'deki Elektrik Santrali İçin Kullanılacak Yakıt Girişini Engelledi

İsrail, Gazze'deki Elektrik Santrali İçin Kullanılacak Yakıt Girişini Engelledi

İsrail'in, Abluka Altında Bulunan Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Santralinde Kullanılacak Yakıtın Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Girişine İzin Vermediği Belirtildi.

Devamını Oku

''Düşmanın Denizaltı, Gemi ve Uçağını Tespit Etme ve Saldırı Düzenleme Kapasites…

''Düşmanın Denizaltı, Gemi ve Uçağını Tespit Etme ve Saldırı Düzenleme Kapasitesine Sahibiz''

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Düşmanın Herhangi Bir Denizaltı, Gemi Ve Uçağını Tespit Etme Ve Gerektiğinde Ona Kaçınılmaz Saldırı Düzenleme Kapasitesine Sahibiz." Dedi.

Devamını Oku

Başbakan Kazımi: "Irak Topraklarında Yabancı Askerlere İhtiyaç Yok"

Başbakan Kazımi: "Irak Topraklarında Yabancı Askerlere İhtiyaç Yok"

Başbakan Mustafa El-Kazımi, Terör Örgütü DEAŞ ile Mücadele İçin ABD'li Askerlerin Irak'taki Varlığına İhtiyaç Kalmadığını Söyledi.

Devamını Oku

Terör Örgütü PKK, Duhok’ta Peşmerge Güçlerine Saldırdı

Terör Örgütü PKK, Duhok’ta Peşmerge Güçlerine Saldırdı

Duhok'ta Terör Örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Bağlı Peşmerge Güçlerine Saldırdığı Belirtildi.

Devamını Oku

''2023'e Güçlü, Bağımsız ve Müreffeh Bir Ülke Olarak Girmekte Kararlıyız''

''2023'e Güçlü, Bağımsız ve Müreffeh Bir Ülke Olarak Girmekte Kararlıyız''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılını Kutlayacağımız 2023'e Ekonomik, Askeri, Siyasi ve Diplomatik Bakımdan Güçlü, Bağımsız Ve Müreffeh Bir Ülke Olarak Girmekte Kararlıyız." İfadesini Kullandı.

Devamını Oku

İran'ın Güneydoğusundaki Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu Mensubu 4 Asker Hay…

İran'ın Güneydoğusundaki Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu Mensubu 4 Asker Hayatını Kaybetti

İran'ın Güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan Eyaletinde Güvenlik Güçleri ile Silahlı Çeteler Arasında Çıkan Çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna Mensup 4 Asker Hayatını Kaybetti.

Devamını Oku

KKTC Cumhurbaşkanlığı, BMGK'nin Kapalı Maraş'a Yönelik 'İlkesiz' Açıklamasını Kı…

KKTC Cumhurbaşkanlığı, BMGK'nin Kapalı Maraş'a Yönelik 'İlkesiz' Açıklamasını Kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı'nın Dün Kapalı Maraş'a İlişkin Yaptığı "İlkesiz" Açıklamayı Kınadı.

Devamını Oku

Erbil’de DEAŞ Karşıtı Koalisyon Üssüne Dron Saldırısı

Erbil’de DEAŞ Karşıtı Koalisyon Üssüne Dron Saldırısı

Irak'ın Kuzeyindeki Erbil Kentinde ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Üssüne Dron İle Saldırı Düzenlendi. Maddi Hasar Ya da Can Kaybı Olmadı.

Devamını Oku

Rus Uzmanlar: Türkiye Bölgesel Güç Haline Dönüştü

Rus Uzmanlar: Türkiye Bölgesel Güç Haline Dönüştü

Rus Uzmanlar, Türkiye'nin Uluslararası Alanda Önemli Rol Oynadığını Ve Bölgesel Güç Haline Dönüştüğünü Belirtti.

Devamını Oku

Irak’ta Covid-19'un Üçüncü Dalgasından Kaynaklı 160 Bin Vaka Tespit Edildi

Irak’ta Covid-19'un Üçüncü Dalgasından Kaynaklı 160 Bin Vaka Tespit Edildi

Irak’ta Yeni Tip Coronavirüsün (Covid-19) Üçüncü Dalgasından Kaynaklı Yaklaşık 160 Bin Vakanın Tespit Edildiği Belirtildi.

Devamını Oku

Başbakan Kazımi, ABD Askerlerinin Ülkeden Çekilme Tarihine İlişkin Nihai Takvim …

Başbakan Kazımi, ABD Askerlerinin Ülkeden Çekilme Tarihine İlişkin Nihai Takvim Hakkında Biden ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Mustafa Kazımi'nin "4'üncü Stratejik Diyalog" Görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Askerlerinin Ülkeden Çekilme Tarihine İlişkin Nihai Takvimi Ele Alacağını Belirtti.

Devamını Oku

Türk Kızılay Irak'ta 50 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtacak

Türk Kızılay Irak'ta 50 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtacak

Türk Kızılay, Irak'ın Farklı Şehirlerinde Yaklaşık 50 Bin Aileye Kurban Eti Dağıtımı Gerçekleştirecek.

Devamını Oku

Çin'in Hınan Eyaletindeki Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

Çin'in Hınan Eyaletindeki Selde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

Çin'in Hınan Eyaletinde Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sel Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 33'e Yükseldi.

Devamını Oku

''Kıbrıs Türk Devleti'nin Geniş Tanınırlığa Sahip Olması İçin Her Türlü Gayreti …

''Kıbrıs Türk Devleti'nin Geniş Tanınırlığa Sahip Olması İçin Her Türlü Gayreti Sergileyeceğiz''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk Devleti'nin En Kısa Zamanda Geniş Bir Tanınırlığa Sahip Olması İçin Her Türlü Gayreti Sergileyeceğiz." Dedi.

Devamını Oku

streaminga

Yayın Akışı

27 Temmuz Salı 2021

01:00 Dizi : Seksenler
02:45 Bin Yıllık Yankılar  
03:45 Sohbet : Edebiyat Dalları -T
04:45 Dini : Kuranın Dilinden  
05:15 Belgesel : Seyyah-ı Fakir -T
06:30 İlahiler
06:50 Kuran-ı Kerim
08:00 Belgesel :Limitsiz Keşif
08:30 SABAH HABERLERİ
09:10 Belgesel : KURT
10:00 Dizi : Seksenler
11:50 Belgesel : Kardeş Şehirler
12:30 HABERLER
13:00 Yabancı Sinema : Fantastik Canavarlar  
15:10 Sultanların İzinde
15:30 HABERLER
16:00 Gönül Sultanları
16:30 Çizgi Film : Koyun Shaun  
17:00 Ortaokul 3.Sınıf (Matematik-Kimya )   
17:45 Bin Yıllık Yankılar
18:50 Belgesel :Limitsiz Keşif
19:30 ANA HABER BÜLTENİ       
20:40 Olaylara Bakış
21:30 Belgesel : Bir De Bana Sor
22:20 Dizi : Kızılelma
00:00 GECE HABERLERİ

  • Salı
akbank bor sorgulama finansbank bor sorgulama tebbank bor sorgulama halkbank bor sorgulama ibank bor sorgulama